Geometrie destiček – APX – standard (APX vrtáky)

Vrtání - geometrie vrtacích destiček

Geometrie vrtacích destiček - APX standard (APX vrtáky)

APX vrtáky:   standardní

Banner - vrtání 04