Obecné zásady hlubokého vrtání – systém T-A Pro

Vrtání - se středovou destičkou - TA Pro - technická část

Obecné zásady hlubokého vrtání - systém T-A Pro

Určeno pro dlouhé držáky – 10xD, 12xD a 15xD

1. Pilotní otvor
100% ot./min.
100% mm/min.
Navrtejte pilotní otvor pomocí krátkého vrtáku stejného průměru do hloubky minimálně 2xD. Použijte pilotní vrták se stejným nebo větším vrcholovým úhlem VBD.
2. Posuv dovnitř
50 ot./min.
300 mm/min.
Dlouhým vrtákem najeďte do vzdálenosti 1,5 mm od stanoveného dna pilotního otvoru při maximálních 50 ot./min. a rychlosti posuvu 300 mm/min.
3. Přechodné vrtání hlubokých otvorů
50% ot./min.
75% mm/min.
Pokračujte ve vrtání do hloubky 1xD ode dna pilotního otvoru sníženou řeznou rychlostí o 50% a posuvem o 25%.
Po dovrtání 1xD naprogramujte prodlevu min. 1 sekundu pro dosažení plných otáček.
4. Hluboké vrtání – neprůchozí otvor
100% ot./min.
100% mm/min.
Vrtejte do plné hloubky doporučenými otáčkami a posuvem pro hluboké otvory podle doporučených tabulek
otáček a posuvu společnosti Allied – viz technická část – Doporuč. řez. podmínky.
Při vrtání nedoporučujeme cyklovat.
5. Hluboké vrtání – na přelomu
50% ot./min.
75% mm/min.
Pouze pro průchozí otvory:
Snižte rychlosĨ o 50 % a posuvu o 25 % – ochrana před vylomením přesahující VBD vůči průměru držáku.
Nevyjíždějte s držákem více než 3 mm od plného průměru vrtáku (od fazety VBD).
6. Vysunutí nástroje
max. 50 ot./min.
Před vyjetím z otvoru snižte otáčky na maximálně 50 ot./min.

Upozornění Selhání nástroje může způsobit vážné zranění.
– Při použití držáků bez pomocných pouzder použijte krátký držák T-A® k vyvrtání pilotního otvoru hlubokého minimálně 2xD.
– Pokud není nástroj v záběru s obrobkem, nenastavujte otáčky na více než 50 ot./min.
Technickou pomoc pro vaše konkrétní aplikace vám poskytnou naši aplikační technici.

Obecné zásady hlubokého vrtání - vrtací systém T-A Pro - katalogový list

Banner 06 - T-A Pro